Rozmiar czcionki:

Projekt - Wczesna pomoc dziecku niewidomemu

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do małych dzieci niewidomych/słabowidzących  (w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną) w wieku 0-6 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkających na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego  i w rejonie północno-wschodniej Polski (tam, gdzie brak jest placówek świadczących kompleksową pomoc dzieciom z dysfunkcjami wzroku) oraz do ich rodzin.  Do programu przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia telefonicznego/mailowego od ich rodziców: tel. 22 822 03 44, 22 636 80 41; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konieczna jest wizyta diagnostyczna terapeuty widzenia (ocena funkcjonowania wzrokowego) oraz psychologa. Do udziału w programie kwalifikuje zespół terapeutyczny Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/16.

W  ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Wspomaganie rozwoju widzenia/rehabilitacja wzroku
 2. Wspieranie rozwoju psychoruchowego jako przygotowanie do osiągnięcia przez dziecko większej autonomii i samodzielności w sytuacjach życia codziennego (zajęcia z psychologiem)
 3. Wspieranie komunikacji, mowy biernej i czynnej oraz percepcji słuchowej
 4. Usprawnianie ruchowe w zabawie i czynnościach życia codziennego
 5. Wspieranie prawidłowej integracji sensorycznej
 6. Zajęcia grupowe – Muzyka, Ruch, Komunikacja
 7. Orientacja przestrzenna i nauka czynności życia codziennego – trening motywacyjno-usprawniający

Działania na rzecz dzieci oraz ich rodzin realizowane są w sposób ciągły od stycznia 2017 do 31 marca 2019;  w okresie wakacyjnym, z uwagi na sezon urlopowy i wyjazdy rodzin, program realizowany jest w mniejszym zakresie.

Projekt – Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodku dziennym.

W okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, podopiecznych Dziennego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Specjalnej SOKRATES dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie przy ul. Leonarda 12, obejmującego wsparciem osoby z niepełnosprawnością po zakończeniu wieku edukacji szkolnej. Beneficjentami projektu są absolwenci Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Tęcza.

W  ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Zajęcia ceramiczne indywidualne
 2. Terapia w czynnościach życia codziennego – zajęcia grupowe
 3. Zajęcia plastyczne indywidualne
 4. Zajęcia grupowe w kuchni terapeutycznej
 5. Zajęcia relaksacyjne „Światło, słowo i dźwięk”
 6. Muzykoterapia – zajęcia grupowe
 7. Orientacja przestrzenna i trening wzrokowy
 8. Hortiterapia
 9. Wsparcie psychologiczne dla rodzin
 10. Przedstawienia, uroczystości, imprezy

Ośrodek Wsparcia Sokrates otwarty jest codziennie w godz. 7.30-16.30.  Działania na rzecz podopiecznych realizowane są w sposób ciągły od kwietnia 2017 do 31 marca 2019;  w okresie wakacyjnym, z uwagi na sezon urlopowy, wyjazdy rodzin i bieżące remonty, program realizowany jest w mniejszym zakresie.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu grantowego przetestowana będzie innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

Wraz z dorastaniem osoby niepełnosprawnej, starzeją się także jej rodzice – wyczerpują się ich siły fizyczne i psychiczne spowodowane wieloletnią nadwyrężającą siły opieką nad osobą całkowicie od nich zależną, następuje kumulacja wielu problemów. Czasem rodzice osoby niepełnosprawnej przestają radzić sobie z narastającymi problemi życiowymi, finansowymi, zdrowotnymi, musza stawić czoła zmieniającym się potrzebom syna lub córki. Wielu rodzinom brakuje wspierającego przewodnika, z którym mogłaby porozmawiać i zaplanować etap jak najbardziej bezpiecznej przyszłości, kiedy osoba niepełnosprawna pozostanie sama, już bez rodzicielskiego wsparcia. Taką osobę, koordynującą działania pomocowe i wspierającą rodzinę, nazwaliśmy w naszym projekcie „asystentem pełnego zaufania” rodziny przez wiele lat nieustająco opiekującej się niepeł