Projekt "Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością"

 

Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekty dofinansowane przez

 

Projekt -  Wczesna pomoc dziecku niewidomemu

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt -  Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodku dziennym.

W okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu grantowego przetestowana będzie innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

          

 

        

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym.

   Projekt "Otwieramy drzwi" - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     
   
Projekt "Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością"