Rozmiar czcionki:
 • 1982 - powstanie pierwszego w Polsce Klubu Rodziców przy Okręgu Warszawskim Polskiego Związku Niewidomych
 • 1983 - wydanie pierwszego pisma dla rodziców dzieci niewidomych „Nasze światełka”
 • 1983 - powstanie, z inicjatywy rodziców, pierwszego w Warszawie i Polsce Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych przy ul. Koszykowej
 • 1984 - pierwszy turnus rehabilitacyjny w Ustroniu. Wzięło w nim udział 40 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem
 • 1985-1988 - pierwsze w Polsce koncerty charytatywne zespołów Maanam i Kombi
 • 1988 - pielgrzymka rodzin dzieci niewidomych i słabowidzących do Lourdes, której inicjatorką była Małgorzata Siekierzyńska-Stefanek. Wyjazd był możliwy m.in. dzięki osobistej pomocy Lecha Wałęsy.
 • 10 maja 1990 roku – powstanie i rejestracja Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 • 1992 – powstanie dwóch placówek leczniczo – rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: przy ul. Kopińskiej i przy ul. Leonarda
 • 1994 – wprowadzenie nowej nazwy i logo Stowarzyszenia oraz powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Tęcza
 • 1996 – powstanie Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących
 • 1997-2002 – rejestracja i uruchomienie działalności placówek edukacyjnych: Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
 • 2004 – uruchomienie Poradni w nowej siedzibie przy ul. Nowolipie
 • 2005  - uzyskanie przez "Tęczę" statusu organizacji pożytku publicznego
 • 2008 – powstanie Centrum Kształcenia Kadr Tęcza
 • 2012  - powstanie Ośrodka Wsparcia "Sokrates" dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • 1992-2013 - pomoc rodzinom dzieci z nowotworami oczu w sprawach organizacyjnych związanych z leczeniem w Anglii
 • 2015 - jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Tęcza

Prezentacja z okazji 20-lecia "Mamy już 20 lat"

Folder Stowarzyszenia wydany z okazji 20-lecia

Prezentacja z okazji 25-lecia "Mamy już 25 lat"

Broszurka Stowarzyszenia wydana z okazji 25-lecia