Rozmiar czcionki:

Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

01-183 Warszawa
ul. Leonarda 12

Kierownik Ośrodka
Hanna Gasik
tel./fax: (022) 632 15 81, (022) 632 45 61,mobile: 510-256-056

Pielęgniarka i umawianie wizyt u specjalistów NZOZ:
tel. 512 077 030

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30 (dwa dni w tygodniu dyżur do 18.00).

------------------------------

-------------------------------

W Ośrodku działa:

Zdjęcie budynku Leonarda

Mapka okolicy Leonarda

Ośrodek dla młodzieży i osób dorosłych powstał również w 1992 roku. Jest to placówka dla osób wielorako niepełnosprawnych, skupiająca się na kształceniu ustawicznym, wspomaganiu rozwoju w różnych obszarach (w tym np. rozwijaniu aktywności twórczej), wspieraniu osób niepełnosprawnych w uzyskaniu możliwie największej samodzielności, a w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia – troskliwej opiece. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, gdzie osoby z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością mogą uzyskać codzienne fachowe wsparcie, pomoc i opiekę. To miejsce mające bezcenną wartość dla nich samych, a także dla ich rodzin.

Zakres proponowanej pomocy

 • funkcjonalna ocena widzenia,
 • diagnoza i opieka okulistyczna; opieka internistyczna, psychiatryczna, ortopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna;
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza rozwoju;
 • terapia rodzin;
 • rehabilitacja wzroku;
 • orientacja przestrzenna;
 • terapia psycho-pedagogiczna;
 • pedagogika dorosłych, nauka czynności życia codziennego;
 • nauka Braila;
 • fizjoterapia, terapia ruchowa;
 • fizykoterapia, masaż;
 • terapia logopedyczna;
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w małych grupach;
 • muzykoterapia oraz terapia poprzez teatr;
 • terapia zajęciowa;
 • dogoterapia;
 • tradycyjne spotkania świąteczne i zabawy integracyjne; wycieczki;
 • okolicznościowe przedstawienia teatralne z udziałem podopiecznych.

 W ośrodku działają pracownie: ceramiczna i plastyczna; gabinety do zajęć indywidualnych (rehabilitacji wzroku, psychologiczne, logopedyczny, masażu), gabinet lekarski, sale do zajęć grupowych i wypoczynku, sala rehabilitacyjna, gabinety do fizykoterapii, sala do muzykoterapii. Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków, toalety). Domowe posiłki przygotowywane są we własnej kuchni. Część podopiecznych dowozimy na zajęcia naszym własnym transportem (mikrobus).