Rozmiar czcionki:

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

02-321 Warszawa
ul. Kopińska 6/10

Główny Terapeuta
Dyrektor Przedszkola
Edyta Jaroszkiewicz

tel./fax: (022) 822 03 44 w. 43
tel. (022) 658 43 30, mobile: 512-077-035

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30

-----------------------------

W Ośrodku działa:

Mapka okolicy Kopińskiej
Wyświetl mapę Google Maps.

Zdjęcie budynku Kopińska

Ośrodek dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością położony jest w samym niemalże centrum Warszawy, przy ul. Kopińskiej na Ochocie. Ośrodek rozpoczął działalność w październiku 1992 roku. Dzięki przychylnemu wsparciu m. in. władz samorządowych dzielnicy Ochota i Miasta Stołecznego Warszawy, placówka może nieprzerwanie działać i stale się rozwijać. Budynek, w którym mieści się ośrodek, otoczony jest dużym i zadbanym terenem zielonym, który pełni także funkcje rekreacyjno-terapeutyczne: odbywają się w nim zajęcia dla dzieci (orientacja przestrzenna, zajęcia poznawcze), a także większe plenerowe spotkania, festyny. Znalazło się tez miejsce do hipoterapii.

Zakres proponowanej pomocy:

 • funkcjonalna ocena widzenia,
 • diagnoza i opieka okulistyczna; opieka pediatryczna, ortopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna;
 • diagnoza psychologiczna, diagnoza rozwoju;
 • terapia rodzin;
 • rehabilitacja wzroku;
 • orientacja przestrzenna;
 • terapia psycho-pedagogiczna;
 • bajkoterapia, m. in. poprzez udział dzieci w przedstawieniach teatralnych;
 • terapia metodą Integracji Sensorycznej;
 • fizjoterapia, terapia ruchowa, masaż;
 • terapia logopedyczna, wprowadzanie metod komunikacji alternatywnej;
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w małych grupach;
 • muzykoterapia;
 • terapia zajęciowa;
 • hipoterapia;
 • dogoterapia;
 • warsztaty szkoleniowe dla rodzin;
 • spotkania integracyjne, świąteczne, wycieczki.

 W ośrodku funkcjonują gabinety do zajęć indywidualnych (rehabilitacja wzroku, psychologiczny, logopedyczny, masaż), gabinety lekarskie, sale do zajęć grupowych i wypoczynku, sala rehabilitacyjna, sala do Integracji Sensorycznej, sala do muzykoterapii. Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków, toalety). Domowe posiłki przygotowywane są we własnej kuchni przy ul. Leonarda 12.