Dla rodziców - relacje

Danuta Gołębiowska - babcia 6-letniego chłopca z nowotworem oka

Stowarzyszenie „Tęcza” od 1992 roku  lat pomaga dzieciom z nowotworami oczu. Przez wiele lat organizowaliśmy w Polsce konsultacje z udziałem dr Johna Hungerforda, znakomitego angielskiego specjalisty w leczeniu retinoblastomy, a także seminaria naukowe i konferencje. 

Dla rodziców dzieci z wrodzonym niedorozwojem gałek ocznych - bardzo ciekawa relacja rodziców z pobytu w Klinice Okulistycznej w Rostocku, która specjalizuje się m.in. w chirurgii plastycznej oka.