Rozmiar czcionki:

Regulamin Komisji Pomocy Rodzinie (7/2017)

Osoby, które chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać podania do Komisja Pomocy Rodzinie w Sekretariacie Stowarzyszenia lub do pracownika socjalnego.

Aktualny skład Komisji Pomocy Rodzinie:

  • Halina Frankowska - Przewodnicząca
  • Anna Gmurczyk - Członek
  • Iwona Piwońska - Sekretarz
  • Hanna Waksberg - Pracownik Socjalny
  • Barbara Wójcik - Członek

 Regulamin prowadzenia indywidualnego konta darowizn dla podopiecznych Stowarzyszenia

Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018 Ośrodka Kopińska 6/10

Wniosek o przyjęcie dziecka do Ośrodka/przedszkola