Rozmiar czcionki:

Regulamin Komisji Pomocy Rodzinie

Osoby, które chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać podania do Komisja Pomocy Rodzinie w Sekretariacie Stowarzyszenia lub do pracownika socjalnego.

Informujemy że Komisja Pomocy Rodzinie na kadencję 2014/2017 ukonstytuowała się następująco:

  • Halina Frankowska - Przewodniczący Komisji
  • Iwona Piwońska -Sekretarz
  • Iwona Ligier - Członek Komisji

 Regulamin prowadzenia indywidualnego konta darowizn dla podopiecznych Stowarzyszenia

Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia

  Kalendarz roku szkolnego 2015/16

Wniosek o przyjęcie dziecka do Ośrodka/przedszkola